Bruine kiekendieven

horizontal rule

Een vraag aan een landbouwer in Bulskamp (Veurne) in juli 1998 om een kerkuilenkast te plaatsen in zn schuur leverde een verrassend verhaal op. De landbouwer had sedert twee jaar een bruine kiekendief in zn velden. Het vorige jaar had hij het nest in zn maaigrasland niet kunnen sparen tijdens de maaiwerkzaamheden. In 1998 was het gerstveld, waar de kiekendieven in broedden, reeds enkele weken gedorst. Maar in het voorjaar van 1999 werden in De Moeren en Buitenmoeren van Veurne maar liefst vier koppels bruine kiekendieven ontdekt. Het startsein van een beschermingsactie. Hoe het begon in 1999 kon je uitgebreid lezen hier.

Vanaf 2000 werden de beschermingsacties rond de bruine kiekendief georganiseerd binnen een ruimer werkingsgebied in de regio IJzer en Polder. Het gebied werd ingedeeld in verschillende zone waar telkens n of twee personen de kiekendieven opspoorde. In de beginperiode werd deze actie uitgevoerd onder de naam Harrier Rescue, later werd dit het project Bruine kiekendieven. In de volgende biotopen vonden we de bruine kiekendieven reeds broedend terug :

bullet Maaigraslanden
bulletHooilanden
bulletGraanvelden (wintertarwe en wintergerst)
bulletLuzerne
bulletRietsloten
bulletRietvelden

Vaak moet er ingegrepen worden om de nesten of de pulli van deze grondbroeder te beschermen. Deze actie gebeurt zowel in de ei-faze (maaigraslanden, luzerne) als in de faze waarin er nog pulli aanwezig zijn (hooilanden, graanvelden, luzerne en maaigrasland). De twee beschermingsmaatregelen die worden genomen zijn :

bulletEen vierkant (10 m) rond het nest ongemoeid laten (niet maaien of dorsen)
bulletHet nest met jongen verplaatsen naar een naburig perceel (uitzonderlijk)

Voor deze ingrepen ontvangen de landbouwers een vergoeding (50 EURO) die dankzij Afdeling Natuur West-Vlaanderen terugbetaald wordt aan De Kerkuil. In rietsloten en rietvelden kunnen bruine kiekendieven meestal ongestoord hun kroost grootbrengen.

Presentatie van de info avond over Project Bruine Kiekendief IJzer - Polder

Een overzicht van de afgelopen broedseizoenen kun je hieronder lezen :

Bruine kiekendieven 2000.pdf

Bruine kiekendieven 2001.pdf

Bruine kiekendieven 2002.pdf

Bruine kiekendieven 2003.pdf

Bruine kiekendieven 2004.pdf

Bruine kiekendieven 2005.pdf

Bruine kiekendieven 2006.pdf

Bruine kiekendieven 2007.pdf

Voor de medewerkers van het project werd een handleiding uitgewerkt met enkel bijlagen: Bijlage 1, bijlage 2A, Bijlage 2B en bijlage3