Plechtigheden 2016

  Vriendenkring Carabiniers P.B

&

Carabiniers-Grenadiers

 

2
 
 

Wapenstilstand Tessenderlo

Het is één van de eerste dagen dat een koude  en gure wind over de vlakte blaast. De koude rillingen over onze rug brengen ons terug in de tijd…naar het gebeuren 100 jaar geleden. Vandaag , hier op deze plaats in Tessenderlo , de petergemeente van ons dierbaar Regiment , verzamelen zich mensen rondom een oorlogsmonument en herdenken de duizenden slachtoffers uit de 1ste en 2de Wereldoorlog . Een aantal onder hen herdenken misschien een familielid, een grootvader, vader of iemand die hun dierbaar was. Anderen doen het uit solidariteit en uit respect .

Bloemen worden aan de voet van het monument neergelegd en de autoriteiten houden hun traditionele gewaardeerde toespraken . Ze herinneren ons aan die dagen van weleer. In hun betoog over de vrede in onze huidige maatschappij trachten zij met de beste voornemens de mensen te overtuigen van hun edele taak , maar vergeten soms ook hoe de gewone man in de straat de toekomst ziet.

Vandaag herdenken we ondermeer de soldaten in de loopgraven van de Westhoek… vier lange jaren verschrikkelijk afzien in de modder …vier jaar geploeter in mens onwaardige omstandigheden. Waarom … waarom?? Dit alles voor onze vrijheid, voor onze welvaart… twee woorden die bij onze huidige generatie soms te snel aan waarde verliezen.  

 

 

Dag van de Carabiniers

Vrijdag 21 oktober 2016

Naar jaarlijkse gewoonte wordt in de maand oktober de dag van de Carabiniers georganiseerd.

Een dag waarom alle Carabiniers verzamelen uit de Vlaamse provincies van België.

Tijdens een herdenkingsplechtigheid op het militair kerkhof van Leopoldsburg worden de 32  Carabiniers herdacht die hier begraven zijn en gesneuveld tijdens een van de 2 wereldoorlogen.

 

Nadien verplaatsen we ons naar de kazerne van de Carabiniers-Grenadiers en volgt er een kleine plechtigheid aan de monumenten van de Carabiniers en Grenadiers. Het Bataljon dat de traditie van beide Regimenten herbergt.

 

Een ogenblik van  bezinning volgt en herdenkenken wij onze overleden  Vrienden die het voorbije jaar overleden zijn. Deze Liturgische plechtigheid wordt afgesloten door dodenappel

 

Met een gezellige lunch in de club Astrid wordt de dag afgesloten  

 

melen  
 

 

 

Sint-Katelijne-Waver …de “Slag om Dorpsveld”

Zondag 25 september 2016

Een jaarlijks terugkerende plechtigheid waar wij, leden van de Vriendenkring Carabiniers Limburg ,  niet mogen ontbreken. Reeds verschillende jaren zijn we dan ook trouw op post met enkele mensen uit het Antwerpse en ook uit het Brabantse, allemaal vrienden die op deze belangrijke herdenking niet mogen en willen ontbreken!  Het is ook een herdenking waar de kinderen uit de jeugdbeweging en de Sint-Katarinaschool uit Waver altijd sterk vertegenwoordigd zijn.  De jeugd betrekken bij zulke evenementen en bovendien ieder jaar met een zeer grote opkomst verdient een dikke proficiat  !

We denken daarbij aan de kinderen van de Sint-Katarinaschool , die tijdens deze plechtigheid aan de “Schans” aan ieder kruisje tijdens het dodenappel een bloemetje neerleggen , gevolgd door een evocatie met hun leerkracht ter nagedachtenis van deze slachtoffers . Daarbij willen ze ook een stille wenk meegeven naar onze huidige maatschappij en samenleving, waarin aandacht wordt gevraagd voor zij die minder bedeeld zijn …voor diegenen die in een vreemd land hun leven opnieuw moeten beginnen vanaf nul . Hier op deze plek, tijdens het optreden van de jeugd , voelt ge dat ergens mensen “mens kunnen zijn” zonder onderscheid van graad of titel. Hier rond deze Schans , tijdens deze hulde , wordt door de kinderen van Sint-Katelijne-Waver iets meegegeven aan iedereen… iets waar we nadien even kunnen over nadenken en waar iedereen voor zichzelf de balans moet opmaken : zijn we niet al te dikwijls met ons zelf bezig?

Misschien een uitnodiging om er volgend jaar eens bij te zijn en te komen luisteren naar de goede raad die de jeugd ons terecht wil meegeven ?!

De plechtigheid werd gevolgd door een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Om de dag af te sluiten trekken we  samen naar de parochiehuis en doen we de pastoor een pleziertje door te sponsoren voor het goede doel en sluiten we met veel plezier deze dag af met mosselen te  gaan eten aan een democratische prijs.

Tot volgend jaar en… ik zal er dan op tijd zijn… dat is beloofd!!!

Albert

 

 

In de maand mei - Laakdal

 

Naar jaarlijkse traditie herdenken wij de meidagen 1940

De Carabiniers, in de eerste dagen van mei 1940 waren ze aan het Albertkanaal opgesteld.

Door de aanhoudende wijziging op het slagveld veranderde de toestand

Zo ontstonden dikwijls grote verplaatsingen voor ons leger

De Carabiniers moesten zich verplaatsen naar Duffel en nadien terug naar het Albertkanaal in Tessenderlo

Tijdens deze plechtigheid herdenkt men de vele Carabiniers die gesneuveld zijn in beide wereldoorlogen maar ook de verschrikkelijke marsen die soldaten in die tijd allemaal te voet moesten afleggen

Daarom werd in 1975 een mars gehouden die dezelfde weg en op het zelfde ogenblik werd gehouden

 

In de maand mei Veldwezelt  - 2 Carabiniers

De Vriendenkring Carabiniers Prins Boudewijn - Provincie Limburg was op 08 mei 2016 te Veldwezelt  aanwezig.

Ttijdens de herdenkingplechtigheid der gesneuvelde burgers en militairenslachtoffers,  gevallen tijdens de meidagen 1940 .

Het programma zag er uit als volgt.

08,30 u Samenkomst aan het  Berenhof, Berenhofstraat 12 (kort bij de kerk)

09,15 u Optocht naar de kerk onder begeleiding van de Koninklijke fanfare St Lambertus

09,30 u Eucharistieviering

10,30 u Dodenappel en bloemenhulde aan de gedenkplaat achter de kerk

11,00 u Herdenking aan het monument voor de burgerslachtoffers

11,20 u Hulde op het militaire kerkhof aan de graven , op beide kerkhoven toespraken en bloemenhulde

12,00 u Banket in het  Berenhof

 

 

 
In de maand mei Arendonk

Ieder jaar organiseert de gemeente Arendonk een korte plechtigheid voor de Carabiniers en de Dragonders die hun leven lieten in de gevechten rond Arendonk tijdens de meimaanden 1940 .

 

 
In de maand mei Laakdal

Te Vorst-Laakdal werd een plechtige herdenking georganiseerd voor de gesneuvelden van de meidagen 1940 van het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn . Aansluitend hebben de Carabiniers – Grenadiers een herdenkingsmars uitgevoerd naar Leopoldsburg .

         Doorklikken naar :https://www.youtube.com/watch?v=IVTRP5COaI4

 

 
In de maanaugustus 2016 Schiplaken

Honderd jaar gelden tijdens de gevechten rond Schiplaken zijn verschillende Carabiniers gesneuveld De stille getuigen zijn de 48 herdenkingsstenen met de namen van Carabiniers die voor ons hun leven offerde

Doorklikken naar   Overzicht fotoalbums - Carpatten