Een getuigenis
Kunst heeft niet zozeer te maken met het vermogen van de kunstenaar om getroffen, geraakt te zijn, dan wel met zijn vermogen om dat getroffen zijn, die emotie over te dragen op de toeschouwer. Juul Keppens kon dat en kan dat nog: ook na zijn dood getuigen zijn werken van de schoonheid van de natuur in al haar verscheidenheid. 
De in Lebbeke geboren schilder bewoog zich op het raakvlak van impressionisme en expressionisme. Impressionisme ... vanuit de indruk die een boom in een landschap, een kerktoren in een dorp, een boot in de haven op hem maakte, impressionisme ... vanuit de manier waarop het licht de dingen kleurt en aanzien geeft, impressionisme ... weergegeven in snelle, afzonderlijke penseelstreken of met het paletmes. En tegelijk expressionisme: met kleur, lijn en vorm als dragers van de emotie.Keppens bespeelt een heel scala van emoties: van ingetogenheid als van een jonge bruid bij een boom in lente-bloei, tot felle hartstocht bij vuurrode luchten in een herfstlandschap. 
  Métier
Landschappen, dorpsgezichten, marines, havens en kerkinterieurs zijn thema's die Keppens opnieuw en opnieuw koos voor zijn doeken. De mens blijft meestal afwezig. Als hij toch opduikt, krijgt hij een onopvallende rol toebedeeld: die van de toevallige voorbijganger of die van de toeschouwer, in volle bewondering voor de deinende golven of de explosieve lucht, als ware het de kunstenaar zelf. Keppens' composities zijn een en al harmonie en evenwicht, zijn verftoetsen spontaan en trefzeker Zijn kleurenpalet is warm, met veel oker, bruisend geel en oranje en vlammend rood. De kleuren zijn op het palet gemengd, en niet op het doek naast mekaar gezet zoals bij de vroege impressionisten. De werken winnen daardoor aan kracht, zonder iets te verliezen van de intimiteit die de lichtschilders eveneens kenmerkte. De meesterlijke beheersing van het métier laat de schilder toe verder te gaan, details weg te laten zodat alleen de essentie achterblijft.. het verstilde van een kerkinterieur, het levendige van een marktgebeuren, het indringende van stormlucht boven de zee. Dat Keppens het leven liefhad, is doorheen heel zijn oeuvre zichtbaar.