Parochieregisters Gierle 16/07/2008

Pas aangekomen op Dommel: zou kunnen dat er hier of daar nog iets misloopt, excuses en aub laat het mij weten.

Mijn vader Karel Neefs heeft (12000 fiches) gezinsreconstructies gemaakt met de parochieregisters van Gierle van 1595->1803.  
Begin '90 hebben we die gegevens in een database getypt: vader vroeg regelmatig aan mj om opzoekingen te doen om genealogen te helpen. Dat gebeurde toen met briefjes over en weer - omslachtig en tijdrovend! Het opzetten van een db met gezinsreconstructie-programma was toen een uitdaging; we hebben er vele uren aan besteed.
Omdat skynet webspace levert hebben we die gezinsreconstructie gepubliceerd: WorldWideWeb-raadpleegbaar..
Vr mijn vaders overlijden (
19/02/2003), voegden we toe (->1860, X->1890, +-> 1892). 
Via Vic Van Duppen (bedankt Vic) zijn we aan latere gegevens geraakt.      registers   van 1595->1919
                                                                                                                                                +     registers   van  1595->1926
                                                                                                                                                X    registers   van  1595->1925
Hier gestopt wegens de privacy-wetgeving, maar we wilden 14-18 erbij om eens uit te kijken naar invloeden van de Spaanse griep.
Misschien komen er nog en + statistieken bij.
I.g.v. problemen - fouten - onvolledige bestanden 404-error enz. graag "Contact"
Noot: 17/12/2007: Alle gezinsreconstructies (A-Z) en de bestanden  "+ X" zijn vandaag hermaakt vanuit de database, normaliter met "alle" verbeteringen..

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

        

  +  

  X  

Contact

Naam-Index

GeneaLINK

Sabra

Jozef  Neefs

Vragen, berichten, contact, enz...
Relatie tussen geboorten en maanstand
 Nieuw: Grafieken : geboorten en overlijdens

Nieuw (voor mij): de Latijnse wikipedia

De database is maar op punt gekomen doordat veel stamboomzoekers fouten vonden.

Beheert u een site met vergelijkbare gegevens (alle personen van n {meerdere} parochies) zet dan a.u.b. een link naar de mijne en verwittig mij, dan voeg ik ook een link naar uw site op mijn genealink-pagina. Zo ben ik fantastisch geholpen door de site van Jaak Jacobs - zie genealink, ik zou dolblij zijn als ook voor Vosselaar - Lille - Wechelderzande - Tielen - Beerse dergelijke gegevens beschikbaar kwamen.

Als het de eerste keer is dat je deze site bezoekt, lees dan even verder alvorens je in de gezinslijsten zoekt.

Beschouwingen
De bestanden die U ziet waren een poging om mijn vaders' manuele gezinsreconstructies na te bootsen vanuit een foxpro-bestand.
Die bestanden worden dus bij elke publicatie automatisch opnieuw gegenereerd vanaf nul - onmogelijk alles telkens te herlezen.
Gezinnen werden gevormd door vergelijking van de geboorten, ouders, peters en meters.
Bijna
alle wezenlijke nota's van de pastoor in ,+,X  registers zijn mee vermeld. Wat ik bijna nooit vermeldde (misschien spijtig) zijn huwelijks-obstructies, dispensaties, klasse's van begrafenisdiensten.Contacteer me voor (indien beschikbaar) gedetailleerder informatie.
Veel inconsequenties in de bestanden komen door mij. Ik ben er ook al dikke 15j mee bezig, soms met jaren onderbreking. Ook de benadering van de pastoors tussen 1595 en 1920 is wel enkele malen veranderd. I.g.v. twijfel, vraag mij de originele tekst en ik stuur hem op (als ik hem heb).
Zoveel mogelijk vind je bij vermelding van een persoon ook de verwijzing naar zijn geboortedatum - evt partner indien bekend.  Van vader, moeder, peter en meter schreef de pastoor meestal enkel voornaam en familienaam in, ik voegde voor zover "duidelijk" de extra gegevens toe (half-automatisch).  Die extra gegevens zijn nooit zeker.
Bij twijfel: als er op een bepaald moment een Joannes Peeters kinderen begint te "krijgen" en er zijn verschillende Joannes Peetersen die de vader zouden kunnen zijn (geen duidelijke indicaties door peter-meter enz.) dan maakte ik een "nieuwe" Joannes Peeters, die "vader" heeft dan geen geboortedatum.  Dikwijls worden zulke probleemgevallen metter tijd opgelost.
Zie je bij een persoon (meestal kind) iets staan in de aard van ++  "ouders"  of  "gebdat": dat is mijn afkorting om aan te geven dat in het overlijdensregister (++) de naam van de ouders, of de geboortedatum mee vermeld is.  Ik ben dus erg zeker dat de overledene kind is van die ouders, om tijd te sparen, en omdat dat kind al in de geboortelijsten voorkwam, herhaal ik hier niet de namen van de ouders bij de opmerkingen in de overlijdensregisters.
Als Franciscus Aerts gestorven is 10 dagen na zijn geboorte staat er in het overlijdensregister misschien "obiit hodie et eodem die supultus est Franciscus Aerts 10 diei filius infans Gualteri Aerts et Maria Vleminckx".  Ik schrijf hier "++ouders 10d",  bedoelende: "De namen van beide ouders staan vermeld bij het overlijden en de boreling die hier stierf is zowat 10d geleden geboren".
Sortering van de namen: hier: we hebben gekozen voor de sortering van prof. De Brabandere.  Dat betekent dat je Smeulders, Smolderen, Vandermeulen, Vermeulen, Meulders, Mulder,  Molenaars allemaal bij de "M" vindt. Ik ken (voorlopig) geen universeel "best" systeem
Vanaf 1860 ongeveer begint de pastoor de gemeente van huwelijk (van de ouders) te vermelden bij elke geboorte. Initieel heb ik die mee opgenomen bij de geboorten maar dat creert "overhead" en onduidelijkheid.  Na een tijdje heb ik die huwelijksplaats enkel genoteerd als het niet "Gierle" was.  Blijft nog wel problematisch, het zijn immers gegevens over het huwelijk van de ouders die opgenomen zijn in de geboorteregisters van de kinderen. Een data-analyse dringt zich hier op. 
Mijn hoofdproductie is de A-Z gezinsreconstructie, daarin zitten de meeste gegevens, zoekt U specifiek naar een persoon kijk dan ook in de +X-lijsten.  Niet alle personen in de + lijst komen ook voor in de gezinsreconstructies, dat is duidelijk.

Een deel van mijn bronnen wordt gevormd door fotokopies van een register dat jaren na datum door n van de pastoors, omdat de originele boeken uit elkaar aan het vallen waren, overgeschreven is.  In deze handmatige kopie staan geen details (hij kon het vermoedelijk ook niet goed lezen), enkel : datum;    kind;    vader;    moeder;    peter;    meter. Ook van 1800 tot 1803 (vr het concordaat) lijken nogal wat "gaten" te zitten - moet daar nog wat aan doen.
Als U sterke aanwijzingen hebt dat de persoon die U zoekt in Gierle geboren is... zoek dan ook eens bij de "Z", daar staan de onwettige kinderen.  Het kan best zijn dat de pastoor geen weet had van een latere erkenning door de vader, na huwelijk, of door een later echtgenoot, of of elders gebeurd of dat hij het vergat in te schrijven. Ik moet die allemaal trouwens nog eens nakijken.
De pastoors durven ook al eens in de fout gaan.  Nogal wat Catharina's in de + of x registers blijken origineel Maria Catharina of Anna Catharina gedoopt te zijn..
Ik probeerde redelijk consequent de geboorte - sterfdag te vermelden en niet de dag van doopsel of begrafenis, niet altijd duidelijk, niet altijd vermeld.
De aanpak van de pastoors verschilt hier, maar het bisdom schijnt enkel de "doop"-datum belangrijk te vinden terwijl de pastoors meestal de geboortedata vermeldden.
Kwaliteiten:
Wij probeerden alle bestanden: geboortes, huwelijken en overlijdens aan elkaar te linken en gezinnen te vormen.  Van deze links ben je zelden zeker, maar we vermeldden veel aanhalingen in de registers: als iemand in 1753 stierf met de vermelding "81j" dan voelden wij ons zeker van die persoon te identificeren met een boreling met dezelfde naam van 1672. 
Doordat de gegevens op internet staan kreeg ik redelijk wat vragen om extra info en kreeg ik dus automatisch "hulp" van mensen die aan hun eigen stamboom werken.  U bent trouwens welkom als U details van registers nodig hebt.
Huwelijken (of ondertrouw) heb ik behandeld alsof het kinderen waren: ... in een "normaal" (volledig Giels)  gezin zie je dus als eerste "kind" de ondertrouw, daarna het huwelijk met i.p.v. peter en meter de getuigen.  Voor mannen geboren in Gierle, die trouwden met een vrouw uit Tielen heb ik uiteraard geen trouwdatum (die zit in Tielen) en dat koppel begint dus maar "ineens" kinderen te krijgen. Trouwens, ondertrouwen werden minder en minder ingeschreven.

De nummers vr de namen zijn mijn systeemnummers(uniek per persoon of per huwelijk).  Als je zo'n nummer vindt bij de geboorten en je zoekt in de rest van de bestanden dat nummer op dan vind je de plaatsen waar diezelfde persoon (naar mijn idee) figureert als vader-moeder, peter, meter, getuige enz.

Onze dank aan vele verschillende mensen die hun familie terugzochten en fouten hielpen verbeteren.  Ik kan immers niet gedetailleerd controleren omdat ik met "heel Giel" bezig ben. 
Trouwens, ik doe weinig meer dan nummerkes intypen en heb per ongeluk al verschillende HOLEBI-gezinnen gemaakt in een periode dat dat nog niet zo in de mode was.
Als U ondertussen idiotien of andere fouten vindt graag een mailtje. 

Wij denken (werken) aan een systeem om connecties met andere gemeenten - parochies duidelijker te maken, misschien moet ik een andere gemeente "adopteren" ommijn programmacode aan te passen voor dubbel gebruik?? Als U verdere opzoekingen wenst of als U problemen hebt met bepaalde vermeldingen: Contact

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

        

  +  

  X  

Contact

Naam-Index

GeneaLINK

Sabra

Jozef  Neefs

  

Contact

Naam-Index

GeneaLINK

Sabra

Jozef  Neefs