HET MARSBEVEL

Op 7 augustus 1944 werd aan de betrokken medewerkers het schriftelijk bevel gegeven tot de tweede zorgvuldig voorbereide 'Zuiveringsactie' te Meensel-Kiezegem, die zou plaatsvinden op 11 augustus.
Het bevel droeg de codevermelding 'Geheim' en bevatte 19 punten waarvan wij hier een gedeelte weergeven:
 

Bevel voor zuiveringsactie op vrijdag 11.8.44
 
 1. Terroristen en werkonwilligen hebben zich gevestigd ten Zuiden van de baan Diest-Leuven en ten Westen van de baan Diest-Tienen, vooral in de gemeente Meensel-Kiezegem en Kiezegem. Meerdere aanslagen en overvallen werden de laatste maanden in bedoelde streek uitgevoerd.
   
 2. De vijand

 3. Het gaat over een bende van ongeveer 80 man actieve leden en medewerkers. Een aantal van deze partizanen houden zich schuil in hun eigen woningen een aantal van hen zijn op boerderijen ondergedoken. Men moet er rekening mee houden dat ze goed bewapend zijn. Opsporingen die door de "Sicherheitspolizei" en de "SK" zijn verricht hebben de meeste van hun verblijfplaatsen nauwkeurig gelokaliseerd.
   

 4. Opdracht

 5. Het "Sicherheitskorps des Höheren- und Polizeiführers in Belgiën und Nord-Frankreich" (S. K.) heeft de opdracht door omsingeling van de beide plaatsen en het uitkammen van de omgeving de Terroristen die, aan de hand van in ons bezit zijnde verklaringen met name gekend zijn, gevangen te nemen en daarbij al de andere personen die in onwettigheid leven in verzekerde bewaring te nemen.
   

 6. Manschappen

 7. Manschappen worden geleverd door het "SK" nl. twee "Sturmbannen des Germanische Flandern" versterkt door 50 manschappen van de "Feldgendarmerie" en 1 afdeling van de Vlaamse Wachtbrigade. In het geheel 350 manschappen die in drie gevechtsgroepen van elk 100 manschappen worden ingedeeld.

  Gevechtsgroep I staat onder leiding van "U.Stuf." Van Dijck. Zij neemt de omsingelingspositie in op de westerflank (baan St. Joris-Winge/Binkom).
  Gevechtsgroep II staat onder leiding van "U.Stuf.' J. Bachot. Zij neemt de omsingelingspositie in op de noorderflank (baan St. Joris-Winge/Diest) 
  Gevechtsgroep III staat onder leiding van "Oscha." J. De Meyer. Zij neemt de omsingelingspositie in op de zuiderflank (baan Attenrode-Wever/Kapellen).

  Alle manschappen zijn gewapend met geweren en revolvers. Elke gevechtsgroep beschikt over 3 mitrailleurs.
  1 commando van 50 manschappen zal onder leiding van SS-leider R. Verbelen de aanhoudingen verrichten. Deze manschappen beschikken over een speciale bewapening die geheim wordt gehouden.

  De manschappen verzamelen om 3 u. in de Artillerie-kazerne te Leuven. Om 4 u. worden de uitvalsstellingen ingenomen van waaruit men naar het centrum van de gemeente zal oprukken. Het aanhoudingscommando trekt op langs de straten en gaat voorop.

De verzamelplaats van de gevangenen is aangeduid te Meensel. Het wegvoeren van de gevangenen staat onderbevel van SS'er Verbelen. De commandopost van de actie is te St. Joris-Winge gevestigd, waar tevens een hulppost voor verzorging van de gewonden voorzien is. Tijdens de actie zijn de vrachtwagens opgesteld op de baan Diest-Leuven, 2 km ten noordoosten van St. Joris-Winge, met tussenafstanden van 100 m onder de hoede van gewapende bewakers. 

Het einde van de actie wordt aangekondigd door 5 geweerschoten met tussenpauze van 1 seconde.