WAAR of NIET WAAR?

GROTE HERHALINGSQUIZ
"kennismaking met de computer"

Duid aan: waar of niet waar!