Besturingssystemen: concurrentie troef!

Herhalingsquiz

Vul de zin aan!