Terug HOME PAGE


Alternatief Centrum  BAANK-RUITER

Iriscopie wat is dat?

  

Digitale Foto-Iriscopie

Iriscopie is als wetenschap reeds diverse malen verklaard, zie ook eerder verschenen artikelen hierover van HERBARU. Kort samengevat kan gesteld worden dat via een zenuwbundel vanuit het ruggenmerg prikkels worden overgebracht naar het netvlies van het oog. Hierdoor ontstaat er een tekening in het oog waaruit valt af te lezen hoe het met het lichaam gesteld is. Het duidelijkste, maar ook nogal choquerend voorbeeld is dat wanneer er bv. een arm geamputeerd wordt, er direct zichtbaar in de iris een zwart gaatje ontstaat op de plaats waar de arm zich schematisch gezien bevind.

HERBARU beschikt over een moderne methode om de iris vast te leggen op de foto met een digitale camera. Zo kunt u via de monitor van de computer meekijken en uitleg krijgen over uw persoonlijke orgaan zwakheden. Ook over familiale ziekte aanleg die reeds van voor de geboorte is beërfd en op latere leeftijd u klachten kan bezorgen. Voorkomen is immers beter dan genezen! Zelfs een stukje karakterbeschrijving behoort tot de mogelijkheden. U bent niet zomaar ziek, de ziekte of aandoening hoort bij het type mens dat u bent qua geboorte (het sterrenbeeld zegt ook wat), maar ook door wat u zoal heeft meegemaakt en niet te vergeten wat de hedendaagse "stress" met u doet.

De "HERBARU" methode is uniek, zeker in combinatie met het homeopathische vraaggesprek en de handoplegging. Niet alleen maakt de foto het mogelijk een duidelijk beeld te scheppen over uw persoonlijke aanleg en ziekten, ook geeft het u een tastbaar bewijs want u heeft het nu met uw "eigen ogen" kunnen zien. Bovendien moet het verhaal kloppen met uw klachten-patroon en herkenbaar voor u zijn!

Iriscopie is geen "toverspiegel van de ziel" meer, geen hocus-pocus of abracadabra, maar een positieve afdruk, in kleur aantoonbaar. Ook de vorderingen die geboekt worden in het genezingsproces zijn op deze manier heel goed te volgen én bewijsbaar voor diegenen onder u die sceptisch zijn en eerst willen zien voordat zij geloven.

In dit geval kan het bewijs met een stukje techniek voorgelegd worden.

Iriscopie is geen geneesmethode, maar is een hulpmiddel om tot een juist beeld te komen op zoek naar verlichting van uw klachten, om advies te kunnen geven omtrent uw leef-, eet- en drink gewoonten. U wordt immers gewaarschuwd dat u aanleg heeft in een bepaalde richting en een gewaarschuwd mens telt voor twee: Een mens hoeft niet alles maar lijdelijk te ondergaan maar kan maatregelen nemen door het lichaam goed te verzorgen en waar nodig te ondersteunen.

Een eenvoudig praktijk voorbeeld:

Als de irisfoto een zwakke nier aangeeft, dan kunt u op uw vochthuishouding gaan toezien en zo die nier beschermen. Deze kan zijn werk naar behoren doen en voorkomt dat urinezure stoffen achterblijven in uw lichaam en zich reumatische klachten gaan ontwikkelen.

Een gecompliceerder voorbeeld:

De irisfoto geeft aan dat uw stofwisseling niet in orde is. Uw leverfunctie is te zwaar belast. Familiaal is er veel kanker voorgekomen in uw familie. Door nu die lever te helpen en twee maal per jaar een leverreiniging te doen, helpt u die lever zijn werk goed te kunnen verrichten.

Zo kan kanker voorkomen worden. Uiteraard is dit een voorbeeld waar veel haken en ogen aan zitten, maar het is zeker de moeite waard om te doen en u zult zich er goed en fit bij voelen!

Het hoeft niet zo moeilijk en ingewikkeld te zijn, het zijn vaak de eenvoudige zaken, maar u moet het wel weten en vooral:Toepassen! Daarom hoeft u ook niet ziek te zijn om een iriscopie onderzoek te laten verrichten, het kan ook bij wijze van oriëntatie en vanuit een gezonde nieuwsgierigheid gedaan worden, zodat u weet waar u mee geconfronteerd kan worden met het ouder worden en hoe dit te kunnen voorkomen.

Voor de liefhebber is het mogelijk een afdruk van de foto te verkrijgen tegen gemaakte kosten.

Als eerste moet eens en voor altijd de wereld uit dat iriscoperen een gave is of een geheimzinnig voodooachtig gebeuren. Iriscopie is een wetenschap, verklaarbaar met de kennis van het menselijk lichaam (anatomie, fysiologie). Het is anatomisch eenvoudig aan te tonen dat onze ogen in direct contact staan met ons zenuwstelsel en onze organen.

Iriscopie behoort in sommige landen, Duitsland onder andere, tot de normale vakken in de opleiding van natuurgenezer. Artsiriscopisten vindt men in sommige Duitse ziekenhuizen.

De iriscoop het apparaat waarmee de Iriscopist werkt is een microscoop waarmee het oog tot 60x of zelfs groter vergroot kan worden.

Over IRISCOPIE (ook wel IRISSCOPIE) bestaan nogal wat misverstanden. Het is in elke geval geen natuurgeneeswijze, maar het is wel een heel belangrijk hulpmiddel voor homeopaten & kruidkundigen. Zoiets als het röntgenapparaat, scan, echoscoop van de gewone arts maar dan is de iriscoop een beter diagnoseapparaat.

Om een bekwaam Iriscopist te worden, en dat dan buiten de eigenlijke opleiding als bijvoorbeeld homeopaat om, dient de iriscopist een gedegen opleiding van vele jaren te volgen en vooral duizenden paren ogen te bestuderen.

Verder is er een grondige kennis nodig van het menselijk lichaam (anatomie en fysiologie) en vooral inzicht in de mens zelf, met andere woorden om zich iriscopist te kunnen noemen dient men over een jarenlange ervaring te beschikken.

Een goed iriscopist kan een diagnose stellen die zelfs niet mogelijk blijkt te zijn met bijvoorbeeld een röntgenfoto, scan, echoscopie en dergelijke.

Röntgenfoto's, scans, echo's zijn altijd en alleen maar momentopnamen terwijl het oog de kwaal al geruime tijd van tevoren toont, ja zelfs vanaf de geboorte geeft het oog de aanleg aan tot een bepaalde ziekte(n).

Wantrouw iriscopisten die beweren dat ze ALLES kunnen zien. Deze "iriscopisten" zeggen in staat te zijn elke kleinste afwijking te kunnen zien en overdonderen u met de miniscuulste zaken zoals "Een slagadertje van uw linkerheup werkt niet goed." en meer van dat soort flauwe kul want dit soort diagnosen zijn absoluut onmogelijk.

Wat kan een iriscopist dan wel zoal ontdekken? Als eerste zal de iriscopist uw aanleg of aanwezigheid bepalen voor:

Kanker
Hart-en vaatziekten
Maagdarmziekten
Suikerziekte
Mentale ziekten
Longziekten
Hormoonstoornissen
Lever-nierstoornissen
Bindweefselzwakte
Reuma aanleg (urinezure diathese)

Ook wordt gekeken welke ziekten er reeds zijn ingezet of op punt staan om uit te breken en welke organen reeds zijn aangedaan. Deze zieke organen moeten uiteraard genezen worden en daar komt de homeopaat, kruidkundige of magnetiseur om de hoek kijken.

Als er een duidelijke aanleg voor een bepaalde ziekte of ziekten aanwezig zijn kan de homeopaat, kruidkundige of magnetiseur een behandeling inzetten om te voorkomen dat deze ziekte-aanleg tot een werkelijke ziekte leidt.

Ook worden de pupillen beoordeelt op:

Grootte, Reactie op licht en of de pupillen aan elkaar gelijk zijn.

Op vorm:

De pupilgrootte bij een volwassene ligt tussen de 3-5 millimeter. Bij grootteverschil tussen beide pupillen kan dat een aanwijzing zijn voor bepaalde oogziekten, medicijn- of drugsgebruik. Maar het is ook heel goed mogelijk dat er een behoorlijke onbalans van het centrale zenuwstelsel aan te grondslag ligt.

Ook een hersenschudding, oud hoofdongeval of een beroerte kan de oorzaak zijn van pupilgrootte verschillen. Pupilgrootte verschillen komen in de iriscopische praktijk weinig voor. Hieronder vindt u de afwijkingen die wij in onze praktijk zijn tegengekomen

AFPLATTINGEN onder de letter

A: Duidt vaak op emotionele storingen.

B: Doorbloedingstoringen in het onderlichaam c.q. geslachtsorganen of beknelde zenuwen zoals:
     Spit. HERNIA maar ook menstruatiestoornissen.

C: Concentratiestoornissen, Ziekte van Menière, duizeligheid.

D: Nek-hoge rugwervelklachten

E: Hyperventilatie, Roemheldsyndroom en hartstoornissen op nerveuze basis

F: Keel-slokdarmziekten

G: Prostaat. Impotentie. Blaasklachten. Mogelijke beschadiging van de geslachts-organen.

H: Chronische voorhoofdsholteontstekingen of beschadiging aan de sinussen.

Dit is maar een kleine greep uit het grote geheel er is uiteraard veel meer over te vertellen.

Dan is het van belang of de pupilrand afwijkingen vertoont, afgebrokkeld of beschadigd is.

De iriscopist hanteert een soort -landkaart- van het oog. Deze kaart is een weergave van de organen zoals die in het oog worden weergegeven. Het linker- en het rechteroog zijn verschillend, daarom gebruikt de iriscopist een aparte kaart voor het linker- en het rechteroog.

Er wordt gekeken of er kleurvlekken, vlekjes in de iris voorkomen, want elk kleurvlekje heeft zo'n zijn eigen betekenis, ook de plaats van de vlekken en vlekjes zijn van groot belang omdat elke plaats in de iris een orgaan of lichaamsdeel vertegenwoordigt.

Elk gaatje, spleetje in de iris wordt met de iriscoop onderzocht en zorgvuldig opgetekend zodat de iriscopist een zo'n exact mogelijk beeld van de patiënt, zijn aanleg en ziekten verkrijgt.

Sommige iriscopisten maken gebruik van dia’s om achteraf het geheel nog eens te bekijken of om hun diagnose aan te vullen. Soms is het mogelijk het verloop van de ziekte door middel van de dia’s te zien. Foto’s op film hebben enige nadelen ten opzichte van dia’s en digitalefoto's. De laatste zijn qua resolutie heel erg goed en hebben als voordeel dat direct het eindresultaat te zien is.

 

Johannes Baank Sr.

Terug naar begin

Druk op de knop om een e-mail te versturen
 [e-mail]width=