Historiek

Volkskunstgroep Gouden Aren werd in 1984 in Nukerke opgericht onder impuls van Luc Wemel en zijn echtgenote naar aanleiding van de Nukerkse dorpsfeesten. Zij slaagden erin een hele groep jonge mensen samen te brengen.
Om de 14 dagen werden nieuwe dansen met heel veel enthousiasme aangeleerd en ingeoefend. Het accent lag niet bepaald op Vlaamse dansen maar er werd heel wat afgedanst en er was plezier! Groot was de ontgoocheling toen de oprichters die zelf ook de dansleiding hadden, in 1989 door familiale omstandigheden moesten afhaken.

Even werd gevreesd voor 'stopzetting' maar nog hetzelfde jaar konden ze rekenen op vervanging; Annie Van der Donck uit Zwalm, gewezen dansleidster bij volkskunstgroep "Die Sualme" uit Zwalm, wou tijdelijk invallen.
Ooit startte ze haar danscarrière bij Edelhart Zottegem en leidde er de jongeren op. De danservaring was haar erfgoed, volksdans haar passie.
Wat bij Gouden Aren ooit begon als een invalbeurt kent 20 jaar later nog altijd een vervolg. Resoluut werd toen gekozen voor in hoofdzaak Vlaamse dansen; ook de kledij werd aangepast. Samen werd ook gezocht naar gebruiken en mogelijke dansen uit de streek.

Ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan ontfermde Marie-Rose Bijls uit Oudenaarde zich over het ontwerp van hun logo. Daarin schuilt de vruchtbare grond en het kleurrijke van de Vlaamse Ardennen: rijpe, goudgele korenaren, blauwe korenbloemen en rode klaprozen.

Sinds 2007 kan de groep ook rekenen op artistieke begeleiding vanuit DANSPUNT. De coaching gebeurt door Luc en Rita, dansleiders Vlaamse volksdansen.
De groep bestaat in 2009 al 25 jaar en nog steeds wordt er om de 14 dagen geoefend. Wil je kijken of meedoen? Kom naar de oefenstonde in de parochiezaal van Nukerke (dinsdagavond 20 u tot 22 u om de 14 dagen).
Danslustigen mogen gerust uit de wijde omtrek komen want veel volksdansgroepen telt het zuiden van Oost-Vlaanderen niet.
Ook muzikanten kunnen er aan de slag …

Waar in 1984 steevast geoefend werd met bandopnemer en muziekcassetten, ondersteunen muzikanten zowel de oefenstonden als de optredens.
Fons Jourets, al 50 jaar accordeonist, trekt daarin zonder versagen het voortouw. Onze accordeonisten, violist en fluitisten maken de groep, oefenstonden en optredens niet enkel rijker en voller … ze maken ze ook aangenamer en scheppen bovendien ruimte voor samenzang.

Een doedelzakspeler of iemand met kennis van draailier, vlier, cello, (trek)harmonica, contrabas of ... zijn nog 'dromen' … Wie helpt ze vervullen?