[./index.html]
[./wie-start.html]
[./doelstelling.html]
[./inzameling.html]
[./verkopen.html]
[./tewerkstelling.html]
[./winkels-start.html]
[http://www.dekringwinkel.be]
[./links.html]
[./wie-kader.html]
[./wie-doelgroep.html]
[./wim_dries.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
De Kringwinkel De Koop houdt zich dagelijks bezig met het inzamelen, verwerken & hergebruiken van goederen.
Goederen die niet thuishoren op de afvalberg, maar voor iemand toch niet meer bruikbaar zijn.
Onze Kringwinkel is actief in 11 gemeenten.
De structuur van onze vzw: