[./index.html]
[./wie-start.html]
[./doelstelling.html]
[./inzameling.html]
[./verkopen.html]
[./tewerkstelling.html]
[./winkels-start.html]
[http://www.dekringwinkel.be]
[./links.html]
[./contact-formulier.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
 

Heeft u interesse om bij ons te werken? Laat het ons weten.

Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
  
Tewerkstelling
De activiteiten van een kringloopcentrum zijn erg arbeidsintensief. Er moet immers ingezameld, opgehaald, gesorteerd, hersteld, opgepoetst en verkocht worden.
Wij als kringloopcentrum, richten ons hiervoor tot werklozen bij wie, ongeacht hun sociaal zekerheidsstatuut, de werklozenproblematiek verzwaard wordt, door een geheel van problemen. Door de inschakeling in dit arbeidsproces creëren wij voor hen reële kansen om werkervaring op te doen en zo uit de "kansarmen-spiraal" te geraken.
  
De Koop vzw biedt een job aan voor mensen die zeer moeilijk aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. In onze sociale werkplaats hebben deze "doelgroepwerknemers" een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten zij voldoen aan een aantal voorwaarden: zo moeten ze minimaal 5 jaar werkloos of inactief zijn en maximaal lager secundair onderwijs gevolgd hebben
Ook vrijwilligers zijn bij ons, met behoud van eventuele uitkering, meer dan welkom. Een team van verantwoordelijken en administratieve medewerkers zorgt voor gepaste dossierbehandeling en begeleiding.

Erkenningen:

Wij zijn erkend door het Vlaams Ministerie van Werk als
Sociale werkplaats

Wij zijn erkend door het Vlaams Ministerie van Leefmilieu als Kringloopcentrum