[http://www.een.be/programmas/man-bijt-hond/huisonraad]
[./index.html]
[./wie-start.html]
[./doelstelling.html]
[./inzameling.html]
[./verkopen.html]
[./tewerkstelling.html]
[./winkels-start.html]
[http://www.dekringwinkel.be]
[./links.html]
[./nieuws_1.html]
[./index.html]
[./nieuws_4.html]
[http://www.tvl.be/nl/2011-11-25/opening-pop-up-kringloopwinkel-in-genk/]
[./page_5.html]
[http://www.hbvl.be/limburg/limburgse-kringloopwinkels-aanvaarden-tijdelijk-belgische-franken.aspx]
[http://www.tvl.be/nl/2010-02-26/dali-verkocht/]
[http://www.een.be/programmas/man-bijt-hond/huisonraad]
[http://www.hbvl.be/limburg/kunstwerk-dali-voor-3-200-euro-verkocht-in-genkse-kringloopwinkel.aspx]
[./nieuws_3.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Alle opbrengsten van De Kringwinkel vloeien terug naar maatschappelijke doelstellingen

De inkomsten uit de verkoop worden vooral gebruikt voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Zo kunnen we voor meer dan 3 000 mensen in Vlaanderen een job en begeleiding bieden. Ook het milieu dragen we hoog in het vaandel. Met de 44 000 ton CO2 uitstoot die we uitsparen op 1 jaar tijd kunnen 17 862 huizen gedurende één jaar verwarmd worden.(berekening: TNO)

De CO2 berekening werd gebaseerd op een tool ontwikkeld door het Nederlandse onderzoeksbureau TNO in opdracht van BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland)