Er bevinden zich 1607 personen en 567 families in het bestand. 
Ze vertegenwoordigen in het totaal 438 achternamen.
Laatste aanpassing op 10-01-2004.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Overige)

Lijst met achternamen

Achternamen en plaatsnamen die in de database voorkomen

Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen

Tabel van de plaatsnamen


Eigenaar database

Marcel Daeleman
Schansstraat 36
2930 Brasschaat

Aantal bezoekensedert 20-08-2002

GED2WWW 1996,1997 Leslie Howard - 1998 Jean-Baptiste Fahy & Frank Waarsenburg.