home

poŽzie

proza

essay

inzendingen

redactioneel

links

 Inzendingen:

v   Iedereen kan vrij kopij inzenden ter publicatie. De redactie beoordeelt het werk. We berichten alle auteurs of hun kopij al dan niet werd weerhouden. Er wordt over de inhoud van dit overleg niet gecommuniceerd, tenzij de redactie daar anders over beslist. Publicatie geeft geen recht op vergoeding, abonnementen of auteursrecht. De auteur van wie we kopij publiceren, ontvangt twee gratis exemplaren.

v   De inzendingen worden op de redactie verwacht uiterlijk de 15de van februari, mei, augustus en november. We dringen aan dat virusvrij te doen via e-mail op het onderstaande redactieadres. De teksten worden in bijlagen meegestuurd. In afzonderlijke bijlage vermeldt de auteur, naast bibliografische en biografische gegevens, de echte naam (indien gebruik van pseudoniem), postadres en internetadres om correspondentie te vergemakkelijken.

v   Dichters sturen maximaal 5 gedichten op. Prozateksten zijn niet langer dan 8 paginaís of 5000 woorden in Times New Roman 12.

v    Redactie: redactie_digther@hotmail.com