Henri Pousseur est né en 1929 à Malmédy et a participé depuis ses années d’études au mouvement d’avant-garde international (musiques sérielle, électronique, aléatoire).
A partir de 1960, il a pris une position personnelle indépendante “refusant le refus” des expériences du passé et s’efforçant de dépasser les oppositions dualistes entre ancien et moderne, “savant” et populaire, etc. Ce tournant coïncide avec le début de sa collaboration avec Michel Butor, qui ne s’est plus arrêtée depuis. Henri Pousseur a enseigné en Allemagne, en Suisse, aux Etats-Unis, puis à l’Université et au Conservatoire de Liège à partir de 1970, où il a également fondé le “Centre de Recherches musicales de Wallonie”.
Directeur du Conservatoire à partir de 75, il a également été appelé à diriger la mise sur pied d’un Institut de Pédagogie musicale à Paris, de 83 à 87.
Retraite (à Waterloo!) en 1994. A partir de cette date, résidence de composition à la KUL jusqu’en 2000.
Près de deux cents oeuvres de toutes dimensions et pour tous effectifs, nombreux articles, quelques livres. Docteur honoris causa des Universités de Metz et Lille III.
[© CeBeDeM]

Henri POUSSEUR werd in 1929 te Malmédy geboren en nam tijdens zijn studies deel aan de internationale avant-gardistische beweging (seriële, elektronische en aleatorische muziek).
Vanaf 1960 neemt hij een persoonlijk onafhankelijk standpunt in, hij “weigert het weigeren” van de ervaringen uit het verleden en tracht de dualistische tegenstelling tussen het oude en het moderne, het “wetenschappelijke” en het volkse enz. voorbij te steken. Deze ommekeer valt samen met het begin van zijn samenwerking met Michel Butor, een samenwerking die nooit meer gestopt is. Hij heeft in Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten onderwezen en daarna, vanaf 1970, aan de universiteit en het Conservatorium van Luik, waar hij het “Centre de Recherches Musicales de Wallonie” heeft opgericht.
Hij was vanaf ‘75 Directeur van het Conservatorium maar werd ook uitgenodigd om van ‘83 tot ‘87 in Parijs een Instituut voor Muziekpedagogie op te richten. In 1994 trekt hij zich te Waterloo terug. Vanaf die datum tot in 2000 houdt hij aan de KUL te Leuven een compositieresidentie.
Hij schreef meer dan tweehonderd werken van alle grootten en voor alle bezettingen, talrijke artikels, enkele boeken. Hij werd doctor honoris causa van de universiteiten van Metz en Lille III.
[© CeBeDeM]