BUURTCOMITÉ CAPUTSTEEN

MECHELEN


Intro
Homepage
Linkpagina
Prikbord

INFORMATIE:

NIEUWS:

FORUM:

Buurtnieuws

Het Caputsteen staat te koop.

De Caputsteenstraat dankt haar naam aan het Caputsteen, het kasteeltje aan het Lyceum. Dit is een geklasseerd gebouw, dat zou dateren uit de 17de eeuw en dat ooit eigendom was van de familie ’t Hooft, ‘Caput’ in het Latijn. Het gebouw is eigendom van het gemeenschapsonderwijs. Aangezien het kasteeltje niet geschikt is om erin les te geven en het als geklasseerd monument niet mag worden verbouwd, is de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs op zoek naar een nieuwe eigenaar.

Top

Wijkhuis maakt dossier hondenpoep over aan de stad.

We krijgen bij het Buurtcomité veel klachten binnen over hondenpoep op de straten, pleinen en voetpaden. Ook van mensen die zelf een hond hebben en die zich storen aan andere hondenliefhebbers die de drollen van hun troetel niet opruimen. Marlys en Miel namen de proef op de som en telden de hondenkeutels langs het voetpad van de Keldermansvest (kant van het water). Van Liersesteenweg tot Antwerpsesteenweg kwamen ze uit op 97 drollen ! Daar moet iets aan gedaan worden ! Op de laatste bewonersvergadering beloofde burgemeester Bart Somers alvast dat er in elke wijk vijf plaatsen zouden ingericht worden waar honden ongestoord kunnen plassen en hun behoefte doen. Op voorwaarde dat het baasje de drollen opruimt en in het vuilbakje kiepert ! Ons Buurcomité - dat met zeven andere buurtcomités de Wijk Mechelen-Noord vormt - stelde voor de Caputsteenbuurt alleen al vijf hondenpleintjes voor : aan de Kerkhoflei, de spoorberm langs het Lyceum, de Keldermansvest, langs de Vrouwvliet en op het pleintje aan het Nekkerspoelstation. Op de wijkraad van 21 maart 2005 werden twee van onze vijf voorstellen weerhouden : Kerkhoflei en Keldermansvest. Een derde plein komt in het Buurtcomité Pennepoel, dat aan de kant van de Liersesteenweg bij onze buurt aansluit. De twee andere plaatsen worden verdeeld over de overige buurtcomités van Mechelen-Noord. Wij hopen alvast dat de twee pleintjes in onze buurt nog voor de zomer gerealiseerd kunnen worden, zodat de overlast door hondenpoep vermindert.

Top

Nu toch bloemenbakkenactie in Mechelen !!

Na lang twijfelen besliste de stad om de bloembakkenactie dit jaar toch te laten doorgaan. Elke inwoner van de buurt kan op zaterdag 21 mei, vijf (of zes - daar bestaat nog discussie over) gratis bloemen komen afhalen bij de vertegenwoordigers van het buurtcomité. Vergeet niet de bon mee te brengen die u in de eerstvolgende wijkkrant van Mechelen-Noord vindt. Brengt u uw eigen bloembak mee, dan vullen wij die gratis voor u.
Even praktisch :
· Op zaterdag 21 mei,
· van 14u tot 17u,
· aan het Lyceum, voor het kasteeltje.
· Meebrengen : ‘bon voor gratis bloemen’ uit de wijkkrant en eventueel uw eigen bloembak.
Denk erom dat u de gevulde bloembak langs de straatkant plaatst, langs de voorgevel van uw huis, zodat uw buren er ook geniet van hebben.

Top

Kerkhoflei op zijn paasbest.

Enkele buurtbewoners hebben de bomen in de Kerkhoflei (kant Liersesteenweg) weer versierd met paasklokken, paaseitjes, en vrolijke gele strikken. Pierre, Cecile en Jo hebben de klokken zelf in elkaar geknutseld. De versiering blijft de hele paasperiode hangen. Het Buurtcomité dringt er bij de stad op aan om volgend jaar krokusjes en narcisjes te planten op de middenberm van de Kerkhoflei. Dan is de straat helemaal in lentesfeer.

Top

Nieuwsbrief 01/2005.

Nieuwsbrief 01/2005

Top

Dit jaar is er geen bloembakkenactie in mei !

Totnogtoe kreeg elke Mechelaar in de lente vier gratis bloemetjes om de voorgevel van zijn huis mee op te fleuren. De Groendienst van de stad bezorgde de plantjes. De buurtcomités zorgden voor de verdeling. Maar het stadsbestuur heeft om financiële redenen beslist om de actie stop te zetten. Jammer !

Top

Wijkhuis Mechelen-Noord verhuist.

Het wijkhuis Mechelen-Noord verhuist van het Plein-der-Verenigde-Naties naar het vroegere IPA-lokaal op de hoek van de Koekoekstraat en de Overheide. U vindt het wijkhuis nu op : Overheide 80, tel. 015/27.32.76 (zelfde nummer), Wijkhuis.mechelennoord@mechelen.be. Wijkmanager Kris Jannes en zijn team staan in voor de contacten tussen de wijkbewoners en de buurtcomités enerzijds en het stadsbestuur anderzijds. In het wijkhuis is er een klusjesdienst en een tiener- en kinderwerking.

Top

Generaal De Ceuninckstraat wordt in de lente heraangelegd.

De leden van de werkgroep ‘Mobiliteit Generaal De Ceuninckstraat’ van het Buurtcomité Caputsteen hadden op vrijdag 15 december een gesprek met Burgemeester Bart Somers en de Schepenen Jowan Lamon en Ludwig Neefs over de Generaal De Ceuninckstraat en omgeving. Het schepencollege trekt begin volgend jaar geld uit voor een heraanleg van de straat. Er komt echter geen nieuw wegdek en voor nieuwe voetpaden is er ook geen geld. Wel wordt er gedacht aan een gedeeltelijk eenrichtingsverkeer, de aanleg van een fietspad en het aanplanten van een 30-tal boompjes om het verkeer wat af te remmen. Ernstige verzakkingen van het voetpad worden wel weggewerkt. Er bestaat al een ontwerp van verkeerscirculatieplan voor de buurt en dat zou nu hernomen worden. Eerst worden de buurtbewoners nog geraadpleegd. De werken zouden aanvangen in de lente en zouden klaar moeten zijn tegen juni 2005.

Top

Architectuurwedstrijd voor nieuwbouw tussen Populierendreef en Caputsteenstraat.

De stad Mechelen plant een nieuwbouw in het binnengebied dat gevormd wordt tussen de gevangenis en de tuinen van de Caputsteenstraat, Populierendreef en Frans Halsvest. De Dienst Ruimtelijke Ordening werkt momenteel een reglement uit voor een architectuurwedstrijd. De wedstrijd zou begin 2005 van start gaan. De architecten van de drie beste stedenbouwkundige ontwerpen krijgen de kans om hun project in detail uit te werken. Zodra de uiteindelijke winnaar bekend is, wordt er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor het hele gebied tussen Liersesteenweg, Caputsteenstraat, Populierendreef en Frans Halsvest. In zo’n ruimtelijk uitvoeringsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog een huis mag zijn, of men er een garage mag aanbouwen, of het huis mag opgedeeld worden in studentenwoningen, enz. De buurtbewoners krijgen nog de kans om te reageren voor het RUP definitief wordt. De nieuwbouwwerken zullen ten vroegste in 2006 van start gaan.

Top

Magazijnen aan Telenet wijken voor woonproject.

Mechelen heeft plannen om op de terreinen van Pidpa in de Caputsteenstraat, vlak bij Telenet, een woonproject te realiseren. De magazijnen die er nu staan, gaan tegen de vlakte. De stad gaat daartoe in zee met een projectontwikkelaar. Wanneer de realisatie van het woonproject precies start, is nog niet bekend.

*Mechelen

De stad Mechelen gaf de magazijnen in de Caputsteenstraat destijds in erfpacht aan Pidpa, maar door een reorganisatie heeft de watermaatschappij ze niet meer nodig. Momenteel gebruikt de stad de magazijnen als opslagloods. "De kraampjes voor de kerstmarkt staan er en het complex doet ook dienst voor de openbare verkoop van fietsen", zegt schepen voor Stadsvernieuwing Jowan Lamon (Agalev).

In oktober hoopt het stadsbestuur de koop van de conciërgewoning en een aangrenzend pand af te ronden. "Daarvoor zijn we een prijs van 570.000 euro overeengekomen. De rest van de gebouwen is al eigendom van de stad", weet schepen Leo Stevens (CD&V), die ook bestuurder bij Pidpa is.

Intussen maakt de stad volop plannen om het 1,5 hectare grote terrein tussen de hovingen van de Populierendreef, Frans Halsvest, Liersesteenweg en Caputsteenstraat om te vormen tot woongebied. "Daar willen we ook het project van het bedrijf Orlians in de Populierendreef bij betrekken. Het is onze bedoeling om op de terreinen een kwalitatief hoogstaand woonproject te realiseren", geeft schepen Lamon aan.

Top

Stad Mechelen stelt nieuw verkeerssituatieplan op voor buurt rond Generaal de Ceuninckstraat.


U kon al in de vorige nieuwsbrieven lezen dat bewoners van de Generaal de Ceuninckstraat naar het stadsbestuur waren gestapt om een aantal problemen in hun straat aan te pakken. De stad heeft er werk van gemaakt en legde ons op maandag 24 maart een plan voor om het sluipverkeer in onze wijk tegen te gaan en de toevoer van auto's te beperken. Concreet denkt men eraan om de berm aan de Liersesteenweg naar de Generaal de Ceuninckstraat dicht te maken, op enkele plaatsen paaltjes te zetten om de doorgang te beletten, in enkele straten eenrichtingsverkeer te maken en ook om hier en daar wat groen te voorzien. Zoals u kunt lezen gaat het hier om een totaalaanpak van de verkeerscirculatie in onze woonwijk.

Dit is een heel duidelijke keuze van het stadsbestuur omdat het niet de bedoeling kan zijn dat enkel in één straat de problemen zouden worden opgelost en de buurtstraten met de gebakken peren zouden blijven zitten. De ambtenaar voor verkeer wees ons er heel duidelijk op dat het een kwestie van geven en nemen is. Meer leefbaarheid in de straat houdt ook een beetje een andere manier van denken voor de burgers in. Het gaat niet op om alle sluipverkeer uit onze wijk te willen bannen en zelf niet een straat om te willen rijden. Nadat dit voorstel op het schepencollege is aangekaart, wordt de buurt, en dus ook u hierover bevraagd. Maar wij geven U nu reeds de kans om een glimp op te vangen. Op ons discussieforum kan u ook uw commentaar kwijt over dit voorstel.

Top

Telenet breidt uit.

Het telecommunicatiebedrijf Telenet heeft aan de stad toestemming gevraagd om een laboratorium te mogen bijbouwen. Het gaat hier om een niet-vervuilend, technisch labo. Het nieuwe complex zou opgetrokken worden tussen het huidige kantoorgebouw en de huizen langs de Liersesteenweg. Geïnteresseerden kunnen de plannen inkijken op de Stedelijke Bouwdienst.

Top

Meubelfabriek "Gulders - Van Vaek" in de Sint-Gommarusstraat ruimt plaats voor nieuwbouwproject.

Na ruim één decennium van leegstand en verkrotting krijgt de oude meubelfabriek "Gulders - Van Vaek", gelegen in de Sint-Gommarusstraat, een nieuw elan. Dit oude bedrijfsterrein, dat zich uitstrekt over een oppervlakte van 4.391 vierkante meter, zal voortaan Gommarushof noemen.

In het 'Gommarushof' zullen 5 verschillende gebouwen komen, verspreid over het terrein, welke allen vanuit een andere invalshoek benaderd zijn. De voormalige productiehal wordt een monumentaal gebouw met 2 kantoren en 5 lofts, de vroegere opslagmagazijnen worden 4 loftwoningen, de droogloodsen maken plaats voor 2 moderne stadwoningen en de oude ontvangst- en bureauruimte, hieronder afgebeeld, krijgt een nieuw, modern bovenvolume zodat een bijzondere rijwoning in het straatbeeld opduikt.

Om de woonkwaliteit te garanderen hebben alle woonentiteiten een ruim terras of tuin. De circulatiezones worden aangelegd in een mix van verharde zones, groenaanleg en sfeerverlichting.

Van zodra een subsidiëringsdossier m.b.t. de afbraak en sanering van dit bedrijfsterrein wordt goedgekeurd (op het niveau van het Vlaams Gewest), worden de werken aangevat. Vermoedelijk wordt dit april 2003 en de duurtijd voor de totale ontwikkeling van het woonerf zal ongeveer anderhalf jaar bedragen.

Voor meer info kan U altijd surfen naar de website van Lofting Group, die de ontwikkeling van dit project verzorgen. Hierop vindt U een historiek van het bedrijfsterrein, een overzicht van de verschillende gebouwen, die voorzien worden en een uitgebreid fotoboek.

Top

PIDPA

De drinkwatermaatschappij Pidpa verhuisde onlangs haar kantoren van de Caputsteenstraat in Mechelen naar Grobbendonk. De terreinen en gebouwen waarin de Pidpa huisde, zijn eigendom van de stad. Doordat ook Orlians aan de Populierendreef verhuisde, komt er een groot stedelijk binnengebied vrij tussen de gevangenis, de Frans Halsvest, de Caputsteenstraat (ex-Pidpa) en de Populierendreef (ex-Orlians). De stad Mechelen heeft een studiebureau gevraagd om een ruimtelijk uitvoeringsplan uit te tekenen voor dit gebied, met het accent op hoogwaardig wonen. Het bureau moet ook nagaan in welke mate de bestaande gebouwen kunnen hergebruikt worden. Het buurtcomité Caputsteen heeft een werkgroep opgericht die dit project van nabij volgt. Wie op de hoogte wil gehouden worden stuurt een mailtje naar info@caputsteen.be.

Top

Oude meubelfabriek aan de Wittebroodstraat krijgt facelift.

Schuin tegenover Orlians staat in de Wittebroodstraat één van de twee oude meubelfabrieken, die onze buurt rijk is. Deze meubelfabriek zal gedeeltelijk afgebroken, gedeeltelijk gerenoveerd worden en omgedoopt tot 'The Lofthouse'. Er zullen 17 appartementen en 4 lofts in ondergebracht worden. Op het gelijkvloers zijn 16 autostaanplaatsen voorzien. De hoogte van het gebouw zal alleszins hetzelfde blijven als het reeds bestaande gebouw.

De werken starten vermoedelijk in april 2003 en zullen iets langer dan een jaar duren. U kan een virtueel bezoek brengen aan 'The Lofthouse' op de volgende site van Woningzorg.

Top

Orlians in de Populierendreef tegen de vlakte.

De plastiekfabriek Orlians was jarenlang een vertrouwd gezicht in de Populierendreef, maar de fabriek kon in Mechelen niet uitbreiden en verhuisde naar een industrieterrein in Duffel. De oude gebouwen in de Populierendreef gaan tegen de vlakte. In april 2003 starten op het terrein werken. In een eerste fase worden er langs de straatkant 19 appartementen gebouwd (geen hoogbouw). De gebouwen laten een doorgang vrij naar het binnengebied, dat in een later stadium verkaveld wordt. De nieuwbouwappartementen hebben 1 tot 3 slaapkamers. Wie wil weten hoe het eruit zal zien, kan de plannen bezichtigen op de bouwdienst in de Befferstraat. Later zouden er nog twee appartementsblokken bijkomen in het binnengebied, achter de huidige woningen, maar die zijn momenteel nog niet vergund.

Top