Medische Astrologie, hoe werkt dat ?

 

Er worden al eens vragen gesteld in verband met het gebruik van de medische kant der astrologie. Medisch ? Iedereen denkt natuurlijk dat hierdoor de astroloog een soort dokter wordt, maar dat is zeker niet waar.

Er wordt wel gebruik gemaakt van de medische «attributen» van de astrologie dwz. dat elk zodiacteken, elke planeet (waarbij de Zon en de Maan gerekend worden) en elk huis de heerschappij heeft over een bepaald lichaamsdeel.

Bijvoorbeeld : Ram heerst over het hoofd in algemene zin.

Mars heeft als attributen : ontsteking, koorts, brandwonden, zweren, steek- en snijwonden, scheuring, breken, enz.

Het eerste huis (Ascendant) geeft dan de uitingswijze aan. Bijvoorbeeld zal bij een Stier-ascendant het kleinste verkoudheidje naar buiten gebracht worden als het ergste wat de mensheid kan overkomen.

Treffend in de medische astrologie is wel de theorie dat elke mens bestaat uit vitaminen, mineralen en water. De vitaminen en mineralen worden heel dikwijls zelf door het lichaam aangemaakt via het ingewikkelde klierstelsel en natuurlijk ook uit de voeding gehaald.

Als nu de mens onder invloed van stress, verdriet, angst, en nog van die nare dingen komt, dan blijken sommige klieren plots hun werk niet meer naar behoren te doen en ontstaan er tekorten (soms ook overmaat) van vitaminen en mineralen en die tekorten gaan via een soort kettingreaktie het lichaam allerlei ongemakken bezorgen.

De dokter schrijft dan medicatie voor en het is zo goed als zeker dat de medicijnen nog meer vitaminen en mineralen uit het lichaam weghalen. Het vervelende is dat die tekorten niet direkt onder de scanner te zien zijn of dat de dokter er soms geen erg in heeft.

Hier kan de astrologie wel een handje toesteken want de vitaminen en mineralen worden ook beheerst door tekens, planeten en huizen. In feite zouden alle dokters (zoals dat vroeger was) astroloog moeten zijn. Uit de geboortehoroskoop van hun patiėnt zouden ze direkt bepaalde zaken kunnen aflezen en via hun medische kennis direkte tussenkomst kunnen verlenen tot algehele tevredenheid van de zieke.

In het boek «Groot astrologisch Mineralen- en Vitaminenboek» van Eileen Naumann worden al deze zaken keurig geordend en op een rij gezet.

Erg veel astrologische kennis of jarenlange studie van de astrologie is niet nodig om in een radix-horoskoop de «harde» aspekten te vinden, want het is onder invloed van harde aspekten dat de geborene situaties van angst, stress, verdriet, enz meemaakt. Een dokter die het medisch jargon verstaat kan direkt de link leggen, de diagnose koppelen aan vitamine- en mineralentekorten en met de grootste kans een direkte genezing bewerkstelligen.

Waarom zijn sommige patiėnten ontevreden over hun dokter ? Meestal omdat de behandelingen te lang en te duur uitvallen en mogelijk ook door uitspraken als «je moet er leren mee leven» of met andere woorden «ik weet het niet meer».

Wij horen dokters protesteren als er sprake is van het toelaten van zekere alternatieve geneeswijzen door de wetgevers. Er zijn inderdaad alternatieve geneeswijzen die hun doeltreffendheid kunnen bewijzen en onze dokters die steeds meer en meer moeten bijscholen vinden dat zoiets als «alternatief» niet kan.

Een tip voor hun bijscholing: wat interesse betonen voor die alternatieve zaken, ze zelf toepassen en … ook wat astrologie leren zoals hun voorgangers enkele eeuwen terug. Resultaten gewaarborgd !

In onze cursus «Medische» komen wij erop terug

Frans  VDM